main-image

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Περισσότερα...

Αποδοχή


Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

 

Διάρκεια προγράμματος: 740 - 1.150 ώρες* (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 3 ετών)

Κόστος: 1.000€* / έτος

 

Απευθύνεται σε: διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

 

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή, Θεοδώρα Ζαφειροπούλου, Πέτρος Σεπετίδης

 

Στόχοι - προοπτικές: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

 

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN (National Open College Network). 

   

 

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει το βιωματικό παιχνίδι με τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση.  

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές. 

Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.  

Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο - συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες & να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα.  Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.  

 

 

Θεματικές ενότητες:

 

 1.   1. Συνθετική παιγνιόδραση - βιωματικές τεχνικές & ασκήσεις
 2.   2. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
 3.   3. Θεατρικό παιχνίδι
 4.   4. Κίνηση - σωματική έκφραση - έκθεση
 5.   5. Εμψύχωση ομάδας
 6.   6. Θεωρητική προσέγγιση & βασικοί στόχοι της μεθόδου
 7.   7. Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο ανάπτυξης & εξέλιξης
 8.   8. Το βιωματικό παιχνίδι στην εκπαίδευση 
 9.   9. Θεατρικές τεχνικές (εκφραστικά μέσα - υποκριτική - ορθοφωνία)
 10. 10. Μουσικοκινητική αγωγή

 

 

 1. 1. Συνθετική παιγνιόδραση- βιωματικές τεχνικές & ασκήσεις

 

Τεχνικές & προσεγγίσεις από: 

 

- Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση.

- Μουσική - μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις.

- Χορός - χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.

- Συνθετική ψυχολογία - συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, αύξηση ευθύνης, ανατροφοδότηση.

- Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.

- Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.

- Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.

- Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

  

 1. 2. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

 

- Πολιτισμικές & ιστορικές ρίζες της Συμβουλευτικής

- Περιγραφή & στόχοι της Συμβουλευτικής διαδικασίας και διαφοροποίηση από Ψυχοθεραπεία

- Συμβουλευτικές θεωρίες: ποικιλία & σύγκλιση

- Θέματα ψυχοδυναμικής προσέγγισης στη Συμβουλευτική

- Προσωποκεντρική προσέγγιση

- Ψυχοενεργειακή προσέγγιση

- Προσέγγιση Gestalt

- Συστημική προσέγγιση

- Ψυχοδυναμική προσέγγιση

- Υπαρξιστική προσέγγιση

- Γνωσιακή - συμπεριφορική προσέγγιση

- Συνθετική Συμβουλευτική

- Η Συμβουλευτική σχέση

- Η διαδικασία & τα στάδια της Συμβουλευτικής

- Δεξιότητες επικοινωνίας στη Συμβουλευτική

- Ο ρόλος της έρευνας στη Συμβουλευτική & τη θεραπεία

- Ηθικές αρχές, αξίες & δεοντολογία στην πρακτική της Συμβουλευτικής

- Το οργανωτικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής

- Δεξιότητες & γνωρίσματα του Συμβούλου

- Όρια Συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάγκη για παραπομπή

- Τεχνικές διαχείρισης διαφορετικότητας

- Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία.  Η αναγκαιότητα της εποπτείας στους συμβούλους ψυχικής υγείας

 

 1. 3. Θεατρικό παιχνίδι

 

Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας

Ενεργοποίηση & ανάπτυξη εμπιστοσύνης

Ανάπτυξη δημιουργικότητας

Τεχνικές έκφρασης / έκθεσης

Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία

Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων

Παντομίμα - αυτοσχεδιασμός - δραματοποίηση - παιχνίδια ρόλων

Παιχνίδια με ήχους

Παιχνίδια λέξεων / λόγου / πνευματικά παιχνίδια

Παιχνίδια παρατηρητικότητας

Παιχνίδια με μουσική & κίνηση

Παιχνίδια ταχύτητας & αντανακλαστικών

Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας

Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

 

 

 1. 4. Κίνηση- σωματική έκφραση - έκθεση

 

Εξερευνώντας και γνωρίζοντας το σώμα μας, καλλιεργώντας την κίνηση των μελών μας και οριοθετώντας το, μαθαίνουμε μέσω αυτού, να εκφραζόμαστε.  Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε, να ερμηνεύουμε τα συναισθήματα όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τον αυθορμητισμό της κίνησης. Στο πρόγραμμα αυτό, θα ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά & τα όρια της κίνησης και θα καλλιεργηθεί η συνειδητότητα του σώματός μας, με σκοπό να εκπέμπει το επιθυμητό νόημα και συναίσθημα.  Θα μελετηθεί το πώς η στάση του σώματος και οι χειρονομίες μπορούν να δώσουν διαφορετικά μηνύματα, να καθοδηγήσουν τον παρατηρητή, να επεξηγήσουν ή ακόμη και να ανατρέψουν τα εμφανή. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην άνεση της έκθεσης σε κοινό, της έκθεσης στην κριτική και της δημιουργικής αξιοποίησης αυτής.

 

Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο

Ενεργοποίηση των αισθήσεων

Εγώ, εσύ, εμείς – προσωπική κίνηση, ομαδική κίνηση

Ανάπτυξη εμπιστοσύνης

Χειρονομίες και νοήματα - χειρονομίες και συναισθήματα

Το βλέμμα

Αναγνώριση του εύρους κίνησης του κορμού & των άκρων

Διαδοχή της κίνησης - Η ροή

Η δυναμική στην κίνηση

Απομόνωση

Κατεύθυνση & απόφαση

Η έννοια της εξέλιξης

Μαθαίνω - δημιουργώ χορογραφία

Η χρήση και η χρησιμότητα της αναπνοής

Ήχος και κίνηση

Η παύση χορεύει - κίνηση & ακινησία

Η μουσική και πώς μας επηρεάζει ψυχικά-συναισθηματικά-κινητικά

Η μουσική και πώς την χρησιμοποιούμε ως μέσο έκφρασης

Η έννοια της φόρμας - από τη μουσική στην κίνηση

Καθοδηγούμενος & μη αυτοσχεδιασμός

Η κίνηση και η αφήγηση. Το σώμα μας λέει μια ιστορία

Η έκθεση

Ο χώρος:  Άξονες & επίπεδα - ο χώρος που καταλαμβάνω - ο χώρος & η ομάδα - αξιοποιώντας το χώρο - επίγνωση του ατομικού & ομαδικού χώρου

 

 1. 5. Εμψύχωση ομάδας

 

Τι είναι εμψύχωση

Το παιχνίδι και η σπουδαιότητά του

Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών

Ο ρόλος του εμψυχωτή

Η πορεία του εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας, μύησης & στάση ζωής

Η βιωματική εμπειρία

Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, θετική αποδοχή

Τεχνικές εμψύχωσης

Χώρος & υλικά

Ηλικιακές ομάδες

Εργαλεία επικοινωνίας

    Ρυθμός

    Φαντασία

    Λεκτική - μη λεκτική επικοινωνία

Αναγνώριση δεξιοτήτων

Η μεταμόρφωση του εμψυχωτή

Ομαδική δράση – συγκρότηση ομάδας

Η δομή της συνάντησης
Η δυναμική της ομάδας (ηλικία - εμπειρίες & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)

Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου (αυτοτελές - μικρής διάρκειας - ετήσιο)

Το παιχνίδι & οι κατηγορίες του

Οριοθέτηση στόχου εμψύχωσης

Κανόνες πετυχημένης διεξαγωγής παιχνιδιού

Σύνθεση προγράμματος - συνδιδασκαλίες (εργαστήρια)

 

 

 1. 6. Θεωρητική προσέγγιση & βασικοί στόχοι της μεθόδου

 

- Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.

- Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.

- Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.

- Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θέατρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.

- Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.

- Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου - συναισθήματος - σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.

- Η αέναη εξέλιξη & ανάπτυξη, μέσα απ' την έρευνα και τον πειραματισμό.

- Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.

 

 1. 7. Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο ανάπτυξης & εξέλιξης

 

Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης ιδεών & συναισθημάτων.  Ως μιας διαρκής διαδικασία μύησης και τροφοδότησης ενέργειας.  Το παιχνίδι ως εργαλείο για την καλλιέργεια της προσωπικής μας εξέλιξης.  Το παιχνίδι ως τρόπος ζωής.

Μέσα από τη βιωματική εμπειρία, δίνεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές, να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα,να παρατηρεί, να αποδέχεται, να σχετίζεται, να συμφιλιώνεται με τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του.  Να ερευνά, να βιώνει & να μελετά μεθόδους που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.  

 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

Να αναπτύξουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας & έκφρασης

Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους

Να καλλιεργήσουν την επαφή με τον εαυτό τους & τους άλλους

Να τροφοδοτηθούν με ενέργεια

Να εναρμονιστούν με τη ροή

Να ενδυναμωθούν μέσω της βιωματικής εμπειρίας νέων συμπεριφορών

Να καλλιεργήσουν μια θετική στάση ζωής μέσα απ' τη χαρά & το παιχνίδι

 

 

8. Το βιωματικό παιχνίδι στην εκπαίδευση

 

Σχέση θεάτρου - εκπαίδευσης - παιχνιδιού

Η μεγάλη προσφορά του παιχνιδιού στην εκπαίδευση

Το βιωματικό παιχνίδι στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης

Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο διδασκαλίας

Παραμύθι - ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης & μετάδοσης γνώσης

Δραματοποίηση παραμυθιού

Οργάνωση παράστασης

Φτιάχνοντας το δικό μας έργο - τεχνικές δημιουργικής γραφής, αξιοποίηση της διδακτικής ύλης ως πρωτογενές υλικό για παράσταση

Προσαρμογή ενός θεατρικού έργου σε συγκεκριμένη ομάδα

Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, διανομή ρόλων, διαχείριση εντάσεων, κατανομή δραστηριοτήτων, προγραμματισμός εργασιών, πρόβες

Παρουσίαση: σκηνογραφικές & ενδυματολογικές προτάσεις, αξιοποίηση χώρου & τεχνικού εξοπλισμού, προσκλήσεις, προγράμματα

Αξιολόγηση της διαδικασίας: επιβράβευση, συναισθηματική διαχείριση της κοινής προσπάθειας, ανταλλαγή εμπειριών

 

 

 1. 9. Θεατρικές τεχνικές

 

Βασικές τεχνικές καλλιέργειας ομαδικής εργασίας

Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο

Η δυναμική της γλώσσας του σώματος

Έκθεση

Προσαρμοστικότητα

Βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι

Ρυθμός – χρόνος – φαντασία – χώρος

Δράση - φαντασία - συγκινησιακή μνήμη

Δοσμένες συνθήκες - το μαγικό εάν

Σωματική κίνηση & έκφραση
Πολλαπλή χρήση αντικειμένου

Μετάφραση του ερεθίσματος σε δράση – εκμετάλλευση του τυχαίου – ετοιμότητα στο λόγο και την κίνηση – ανατροπή – αυτοσχεδιασμός – ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες

Ανάλυση - σύνθεση ρόλου (χαρακτήρες & τύποι).  Εσωτερική & εξωτερική ζωή του χαρακτήρα

Προοπτική στο πλάσιμο του ρόλου

Βασικές ασκήσεις υποκριτικής

Εκφραστικά μέσα, κίνηση, ρυθμός, λόγος.  Χρονορυθμός στο λόγο - χρονορυθμός στην κίνηση

Ακουστική αντίληψη

Άρθρωση - προφορά - στίξη - αναπνόηχα

Τόνος - παύση - τονισμός - ένταση - χροιά

Ιδιότητες του λόγου - υγιεινή της φωνής 

Βασικές ασκήσεις ορθοφωνίας

 

 

 1. 10. Μουσικοκινητική αγωγή

 

Μουσικοκινητική αγωγή για όλες τις ηλικίες

Το σώμα μας ως μουσικό όργανο

Η ορχήστρα Orff

Ρυθμός – ρυθμική αγωγή

Ο χώρος

Σχηματισμοί στο χώρο

Θέματα έκθεσης και συστολής

Θέματα δημιουργίας μουσικοκινητικής παράστασης μικρής διάρκειας

Αυτοσχεδιασμός

Καθοδηγούμενη και μη δημιουργία

 

 

 * Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

 

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 'Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση'

 

Σημείωση: Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε:

 

- Πενθήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός Αθήνας στο τέλος κάθε έτους

- Πρακτική άσκηση

- Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομικά / ομαδικά)

- Εποπτεία

- Παρουσίαση εργασίας

 

 

* Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης που απαιτείται για την αποφοίτηση και πιστοποίηση, εξαρτάται από το είδος των προηγούμενων σπουδών.

 

** Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη προσωπικής θεραπείας & εποπτείας καθώς και του Καλοκαιρινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τα κριτήρια εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (EAC).

 

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 'Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση'

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2018-19:

 

  1. 1. Οκτώβριος: 6 & 7/10/18
  2. 2. Νοέμβριος: 3 & 4/11/18
  3. 3. Δεκέμβριος: 1 & 2/12/18
  4. 4. Ιανουάριος: 12 & 13/1/19
  5. 5. Φεβρουάριος: 2 & 3/2/19
  6. 6. Μάρτιος: 2 & 3/3/19
  7. 7. Απρίλιος: 6 & 7/4/19
  8. 8. Μάιος: 4 & 5/5/19
  9. 9. Ιούνιος: 1 & 2/6/19
  10. 10.Ιούλιος: 6 & 7/7/19

 

Εκπαιδευτικό Καλοκαιρινό πρόγραμμα:

Α΄& Β' έτος: 26 έως 31-8-19

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2018-19  

  

Ενημερωθείτε για τη 'Συνθετική Παιγνιόδραση'

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικάΟνοματεπώνυμο *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
E-mail *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
Τηλέφωνο *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
Υπηρεσία *

*
Πόλη *

Invalid Input
Σχόλια *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
*

Invalid InputΦόρμα εγγραφής

Φόρμα Εγγραφής Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικάΟνοματεπώνυμο *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
E-mail *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
Τηλέφωνο *

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη τιμή.
Yπηρεσία *

*
Πόλη *

Invalid Input
Ημερομηνία *

Invalid Input
Ποσό *

Invalid Input

* Προκαταβολή για την κράτηση θέσης. Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον λογαριασμό Alpha bank:
ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΤΕΧΝΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Αστική μη κερδοσκοπική
353 00 2002 004871 Iban: GR 53 0140 3530 3530 0200 2004 871

Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη κατόπιν της αποστολής του καταθετηρίου στο mail: info@ergastiripaixnidiou.gr

Σχόλια


*

Invalid Input 

fShare
0

Αξιολογήσεις

Previous Next
Ναταλία Τάλαρη - Μπαλατσούκα Θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να ανακαλύψει όμορφες, κρυφές πτυχές του εαυτού του και να νιώσει πάλι... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρίνα Μονιούδη - Νηπιαγωγός Οι εντυπώσεις μου απ' το σεμινάριο του θεατρικού παιχνιδιού ήταν οι καλύτερες!!  Περάσαμε ωραία, μάθαμε να παίζουμε με... Διαβάστε περισσότερα...
Ειρήνη Κοντούρη - Βρεφονηπιαγωγός Ένα απολαυστικό και γεμάτο ταξίδι στην παιδική μας αθωότητα & ξεγνοιασιά!  Μας θυμίσατε πώς είναι να είμαστε αυθόρμητα... Διαβάστε περισσότερα...
Σοφία Μπαλή - Εκπαιδευτικός Πολύ ενδιαφέρον και βοηθάει όλους τους ανθρώπους, παιδιά αλλά και ενήλικες, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να μάθουν να... Διαβάστε περισσότερα...
Θάλεια Καραγκούνη - Παιδαγωγός Το 'Εργαστήρι παιχνιδιού' είναι ένας όμορφος & ζεστός χώρος που σε προδιαθέτει να 'παίξεις' μαζί του!   Η... Διαβάστε περισσότερα...
Δέσποινα Γιαχάκη - L'oreal Hellas AE Συνεργαζόμαστε με το 'Εργαστήρι Παιχνιδιού' τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων για τους... Διαβάστε περισσότερα...
Κατερίνα Παναγιωτοπούλου - Μητέρα   Σ' ευχαριστώ πολύ που με έκανες να βγάλω στην επιφάνεια το μικρό παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα... Διαβάστε περισσότερα...
Έλενα Κιβωτού - Λογοθεραπεύτρια Πρόκεται για ένα σεμινάριο όπου γίνεσαι ενεργό μέλος της ομάδας και αυτό είναι που το κάνει πραγματικά πολύ... Διαβάστε περισσότερα...
Βασιλική Μόσιαλου - Βρεφονηπιοκόμος Είναι πολύ δημιουργικό, προσφέρει ζωντάνια, χαρά, πρωτόγνωρα συναισθήματα!   Σε βοηθάει να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να βελτιωθείς.... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Γιανναράκη - Ψυχολόγος Θεατρικό παιχνίδι ... Ζεστασιά, χαμόγελα, αφοσίωση, χαρά, ενέργεια, μοίρασμα, παιχνίδι, ζωή ...   Μια ευκαιρία να δεις πόσο... Διαβάστε περισσότερα...
Χριστίνα Καρανικόλα - Λογοθεραπεύτρια Ήταν 16 ώρες χαλάρωσης, γέλιου και ομαδικότητας.   Φεύγοντας από 'δω, έβαλα στη βαλίτσα μου καινούργια συναισθήματα, περισσότερο... Διαβάστε περισσότερα...
Αιμιλία Πανταζή - Συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών Μια δημιουργική εμπειρία.  Γνώρισα περισσότερο τον εαυτό μου και επικοινώνησα με τους άλλους. Έπαιξα με το παιδί μέσα... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Ρούτση - Νηπιαγωγός Μου άρεσαν πολύ τα παιχνίδια γιατί παίζοντας μπόρεσα να καταλάβω εγώ η ίδια, πώς νοιώθουν τα παιδιά μέσα... Διαβάστε περισσότερα...
Μαριάννα Νικητοπούλου - Βρεφονηπιοκόμος Αύξηση φαντασίας και δημιουργικότητας.  Το σεμινάριο εμψύχωσης ήταν πάρα πολύ καλό. Καλύτερο από ότι μπορούσα να φανταστώ! Προσφέρει... Διαβάστε περισσότερα...
Δωροθέα Γυμνοπούλου - Ηθοποιός   Μα τι γέλιο;  Τι χαρά ήταν αυτή;  Πώς χαλάρωσε έτσι η ψυχούλα μας; Και καμιά άσκηση να... Διαβάστε περισσότερα...
Κωνσταντίνα Ζιάκα - Φιλόλογος - λογοθεραπεύτρια   Χάρηκα πολύ που μπήκα στο διαδίκτυο εκείνη την ημέρα και βρήκα το σεμινάριο του θεατρικού παιχνιδιού!  ... Διαβάστε περισσότερα...
Αθηνά Λώλη - Νηπιαγωγός   Πολύ ενδιαφέρον, δημιουργικό, με ιδέες προς υλοποίηση.  Λειτούργησε για μένα σαν ψυχοθεραπεία. Ένιωσα ξανά παιδί.  Ευχαριστήθηκα τα... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Κλίνη - Συγγραφέας   Με βοήθησε να βγάλω προς τα έξω το παιδί που κρύβω μέσα μου. Πήρα πολλές ιδέες για... Διαβάστε περισσότερα...
Λίζη Χανδακάρη - Μουσικός Νομίζω ότι μεγάλοι και μικροί πρέπει να παίζουν πάντα.   Υπέροχο σεμινάριο που όλοι οι 'μεγάλοι' πρέπει να... Διαβάστε περισσότερα...
Δήμητρα Μπληζιώτη - Ψυχολόγος Το σεμινάριο υπήρξε ιδιαιτέρως χρήσιμο στο να μάθεις πώς να αλληλεπιδράς με άλλους ανθρώπους, να αναπτύξεις εμπιστοσύνη γι'... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρίνα Μπουντούρη - Νηπιαγωγός Αυτό το σεμινάριο με γέμισε ενέργεια, ζωντάνια και δημιουργικότητα.   Το γεγονός ότι με έκανε να ξανανιώσω παιδί... Διαβάστε περισσότερα...
Ειρήνη Τσιαούση - Ηθοποιός Ένα ευχάριστο και γεμάτο σεμινάριο με πολύ κέφι, ζωντάνια, χαρά και κίνηση. Πέρασα υπέροχα, ένιωσα παιδί, χαμογέλασα και... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Σωτηροπούλου - HR Manager Ήταν ένας μήνας μοναδικός και αξέχαστος! Δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα σεμινάριο θεατρικού παιχνιδιού, αλλά ένα ταξίδι... Διαβάστε περισσότερα...
Βαλέρια Κουρούπη - Ηθοποιός Τι όμορφες ώρες! Πόσο παιχνίδι, γέλιο, δάκρυα, χαρά, ενδοσκόπηση και πάνω από όλα διασκέδαση και προσωπική εξέλιξη!  ... Διαβάστε περισσότερα...
Ματίνα Ανδρέου - Παιδαγωγός Γεμάτο ενδιαφέρον και αγωνία για το επόμενο παιχνίδι!   Άριστα διαμορφωμένο και γεμάτο εκπλήξεις.  Πρωτότυπες ιδέες και παιχνίδια.... Διαβάστε περισσότερα...
Κανέλλα Αλέμη - Ειδική παιδαγωγός Ήταν μια πολύ όμορφη βιωματική εμπειρία.  Σίγουρα δεν την έχω ξαναζήσει και θα ήθελα πολύ να την επαναλάβω.... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Ριζοπούλου - Καθηγήτρια φυσικής αγωγής Ήταν ένα ευχάριστο, εμψυχωτικό, ξεχωριστό Σαββατοκύριακο.   Πέρασα πολύ όμορφα, μου άρεσε η ομάδα και το κλίμα του... Διαβάστε περισσότερα...
Μαργαρίτα Τζαννέτου Μετα από έναν χρόνο γεμάτο γέλια, έντονα συναισθήματα και στιγμές, έφτασε στο τέλος του. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι... Διαβάστε περισσότερα...
Άννα Σωτηριάδου - Ψυχολόγος Είναι το καλύτερο σεμινάριο που έχω συμμετάσχει.  Περίμενα πως και πως να έρθει η Δευτέρα για να χαρώ,... Διαβάστε περισσότερα...
Κέλλυ Καλογερά - Human resources Πολύ καλό έως εξαιρετικό!   Βιωματικό, αναπτυξιακό, δημιουργικό.  Μέσον να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, εργαλείο για το γνώθι... Διαβάστε περισσότερα...
Ρένα Κουμπαρούλη - Ηθοποιός Ήταν τόσο δημιουργικό! Εκφράστηκα, γέλασα, συγκινήθηκα, προβληματίστηκα. Και πήρα πολύ δουλειά για το σπίτι!   Ήταν τέλειο, οργανωμένο... Διαβάστε περισσότερα...
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου - Βρεφονηπιοκόμος Ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει για τον εαυτό μου τα τελευταία δέκα χρόνια.   Σ' ευχαριστώ για αυτήν... Διαβάστε περισσότερα...
Ελευθερία Πετράκη - Νηπιαγωγός Μου άρεσε πολύ που την πρώτη μέρα, υπήρχε θεωρητικό μέρος, καθώς μπήκαν σε τάξη στο μυαλό μου πράγματα... Διαβάστε περισσότερα...
Ραφαήλ Τσαντές - Εμψυχωτής, ηθοποιός Μου άρεσε πολύ το κλίμα του σεμιναρίου & της ομάδας. Ο χώρος ήταν πολύ καλός για τον συγκεκριμένο... Διαβάστε περισσότερα...
Δέσποινα Γκουλά - Παιδοψυχίατρος Ήταν πολύ όμορφο να μαθαίνεις ότι το παιχνίδι είναι και κάτι παραπάνω από αυτό που ήξερες. Απίστευτη χημεία... Διαβάστε περισσότερα...
Σοφία Αλούπη - Εμψυχώτρια Ένιωσα ότι ανακάλυψα όχι μόνο όσα φανταζόμουν, αλλά και όσα θα με κάνουν να συνεχίσω να φαντάζομαι ...... Διαβάστε περισσότερα...
Κατερίνα Βουδούρη Το σεμινάριο ήρθε σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο για μένα και με βοήθησε αρκετά.  Ήταν λυτρωτικό και μου... Διαβάστε περισσότερα...
Ελένη Δερδελάκου - Παιδαγωγός Υπέροχος χώρος!  Φοβερή διαχείριση ύλης!  Μεταδοτικότητα! Με βοήθησε να καταλάβω την εσωτερική μου δύναμη.   Σπάνια συναντάμε ανθρώπους... Διαβάστε περισσότερα...
Δέσποινα Δανούση - Παιδαγωγός, δασκάλα χορού Θεωρώ πως ήταν πολύ σωστά δομημένο με κεντρομόλο δύναμη, όχι μόνο το γνωστικό κομμάτι αλλά τη δύναμη που... Διαβάστε περισσότερα...
Κωνσταντίνα Κουτσουβέλη Η Φρόσω είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και μια εκπληκτική εμψυχώτρια.  Μέσα σε δύο μέρες έμαθα πάρα πολλά πράγματα... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Δήμα - Human Resourses Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι είχα τη δυνατότητα να μάθω κάτι καινούργιο για μένα και να συνειδητοποιήσω... Διαβάστε περισσότερα...
Γεωργία Βουτσίνου - Εμψυχώτρια παιχνιδιού Ευρύ και ποικίλο σε δραστηριότητες, με καλή ροή αν και εντατικό.  Η Φρόσω με έκανε να νιώθω οικεία,... Διαβάστε περισσότερα...
Μάρω Παπαδοπούλου - Συγγραφέας Είναι το δεύτερο στη σειρά σεμινάριο που παρακολούθησα με χαρά και πολύ προσμονή.  Όπως και στο προηγούμενο, ρούφηξα... Διαβάστε περισσότερα...
Κωνσταντίνα Κανάκη - Εμψυχώτρια Απολαυστικό!!  Ένιωσα και έμαθα πολλά και διαφορετικά πράγματα και για μένα και για τη σχέση μου με τους... Διαβάστε περισσότερα...
Γεωργία Ζήγκου - Δασκάλα Η προσμονή μου από αυτό το σεμινάριο ήταν να μάθω παιχνίδια για να χρησιμοποιώ στη δουλειά μου.  Αποδείχτηκε... Διαβάστε περισσότερα...
Ειρήνη Σδόνα - Εικαστικός Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ως σεμινάριο.  Αυτό όμως που μου άρεσε περισσότερο, είναι που δίνει μεγάλη σημασία... Διαβάστε περισσότερα...
Ιλεάννα Σπετσιώτη - Θεατρολόγος Αισιοδοξία και χαρά.  Εκτίμηση σε όλους τους συμμετέχοντες με απουσία κριτικής. Φεύγω με μεγαλύτερη χαρά, ως προς το... Διαβάστε περισσότερα...
Αγγελική Κεκέλου - Διεθνολόγος Στο σεμινάριο έφτασα με θετική ενέργεια, ελπίζοντας να μάθω και να περάσω όμορφα.  Μέσω της φωτεινής και ζεστής... Διαβάστε περισσότερα...
Λένα Καραπα Βίωμα είναι αυτό που σε όσες λέξεις και αν προσπαθήσει κάποιος να το βάλει δεν θα τα καταφέρει.... Διαβάστε περισσότερα...
Νάσια Μπέσιου Ήταν μια ιδιαίτερη και πολύ δημιουργική χρονιά.  Το πρόγραμμα αυτό και η διδασκαλία της Φρόσως με βοήθησαν να... Διαβάστε περισσότερα...
Εύα Παπαστεργίου - Ψυχολόγος Ένα πολύ καλά οργανωμένο σεμινάριο με όγκο υλικού και ποικιλία περιεχομένου. Προσφέρει ιδέες άμεσα εφαρμόσιμες στον επαγγελματικό τομέα.... Διαβάστε περισσότερα...
Δήμητρα Καραγκιουκτσή Το αίσθημα της ομαδικότητας ήταν πολύ έντονο. Επίσης δημιουργήθηκε ένα κλίμα αλληλοβοήθειας, πράγμα που θεωρώ πολύ σημαντικό σε... Διαβάστε περισσότερα...
Φιλίτσα Κουνέλη - Νηπιαγωγός Είναι κάποιες φορές στη ζωή που ο χρόνος σταματάει.  Συνήθως αυτές τις στιγμές δεν τις ξεχνάμε ποτέ.  Μια... Διαβάστε περισσότερα...
Άννα Σοφρωνίου - δασκάλα Ήταν τέσσερις τελείως διαφορετικές μέρες.  Νομίζω βίωσα όλη τη γκάμα των συναισθημάτων μέσα σ' αυτή την ομάδα.  Είδα... Διαβάστε περισσότερα...
Μ.Χ. - Δασκάλα Η εμπειρία ήταν μια αποκάλυψη για μένα!  Πόσο γρήγορα συνδεθήκαμε με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι ... Μια ομάδα... Διαβάστε περισσότερα...
Χριστίνα Ουτοπούλου - Θεραπεύτρια Εκπληκτικό!  Πολύ καλύτερο απ' ότι περίμενα.  Βρήκα και ξεκαθάρισα κομμάτια του εαυτού μου που έψαχνα καιρό. Η αγάπη... Διαβάστε περισσότερα...
Κυριακή Παπαδοπούλου - Νηπιαγωγός Πήρα πολλά βιώματα από το συγκεκριμένο σεμινάριο.  Τόσο η ποικιλία των παιχνιδιών & των ασκήσεων, όσο και η... Διαβάστε περισσότερα...
Νικολέτα Λιλιδέρη - Νηπιαγωγός Το σεμινάριο ήταν πλούσιο σε διαφορετικά και ενδιαφέροντα θεατρικά παιχνίδια.  Θεωρώ πως οι περισσότεροι στόχοι στέφθηκαν με επιτυχία.... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Μαρή - Νηπιαγωγός Το σεμινάριο ήταν πολύ οργανωμένο.  Θεωρώ ότι στο μέλλον θα μπορέσω να εκμεταλλευτώ πολλά από τα παιχνίδια αλλά... Διαβάστε περισσότερα...
Χριστίνα Καρτάλη - Παιδαγωγός Το συγκεκριμένο σεμινάριο με βοήθησε στο να νιώσω πιο άνετα με τον εαυτό μου, με το σώμα μου... Διαβάστε περισσότερα...
Βασιλική Κουργιαντάκη - Αρχιτέκτονας Αισθάνθηκα ότι η συναισθηματική μου πορεία στη ζωή μπορεί να είναι συνεχώς ανοδική, μένοντας πάντα ένα ευαίσθητο παιδί.... Διαβάστε περισσότερα...
Κατερίνα Κουρκούδιαλου - Παιδαγωγός Το σεμινάριο αυτό μου έδειξε πώς να βάλω σε τάξη τις ιδέες μου και πώς να οργανώσω καλύτερα... Διαβάστε περισσότερα...
Κωνσταντίνος Μπαμπίλας - Θεατρολόγος Ένιωσα ωραία, ως μαθητής, είχα πολύ καιρό να το κάνω, να χαλαρώσω, να μην έχω εγώ την ευθύνη... Διαβάστε περισσότερα...
Βασιλική Αρβανίτη - Βρεφονηπιαγωγός Από την πρώτη στιγμή που άνοιξα την πόρτα, ήθελα να τρέξω να καθήσω στο μαξιλάρι στον κύκλο.  Η... Διαβάστε περισσότερα...
Δανάη Αποστολάκου - Βρεφονηπιαγωγός Μέσα απ' αυτά τα σεμινάρια, κατάλαβα την πραγματική έννοια της λέξης 'βιωματική εμπειρία'. Ευχαριστούμε Φρόσω που με τόσο... Διαβάστε περισσότερα...
Γιώτα Βογιατζή - Ψυχολόγος Ο ορισμός της λέξης ΕΜΨΥΧΩΣΗ!  Έμπνευση, παιχνίδι, επικοινωνία, αγάπη, μια μεγάλη αγκαλιά, αποδοχή. Έχω την αίσθηση ότι γνωρίζω... Διαβάστε περισσότερα...
Μυρσίνη Λυκοτραφίτη - Θεατρολόγος Είναι ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο που μου έχει δώσεις γερές βάσεις για την επαγγελματική μου πορεία.  Νιώθω ότι μας... Διαβάστε περισσότερα...
Αλεξία Παππά - Νηπιαγωγός Αρχικά ξεκίνησα με άγχος αλλά και ανυπομονησία.  Ανυπομονησία γιατί είχα φύγει πριν δύο μήνες απ' το προηγούμενο σεμινάριο... Διαβάστε περισσότερα...
T.M. - Ειδική παιδαγωγός Το σεμινάριο ήταν 100% βιωματικό, όπως από την αρχή ενημερωθήκαμε και αυτό μας έκανε να μην σκεφτόμαστε το... Διαβάστε περισσότερα...
Βασιλική Κουκουτσίδη - Ηθοποιός Ήρθα σ' αυτό το σεμινάριο για να μάθω περισσότερα και να μαζέψω υλικό για τη δουλειά μου.  Αυτό... Διαβάστε περισσότερα...
Μαριαλένα Χαραλαμποπούλου - Φοιτήτρια Ήταν ένα εμπεριστατωμένο σεμινάριο, περιεκτικό το οποίο δίνει τροφή για σκέψη.  Αποτέλεσε για μένα εφαλτήριο ώστε να ανακαλύψω... Διαβάστε περισσότερα...
Κατερίνα Φριλίγκου - Νηπιαγωγός Εξαιρετικό σεμινάριο ζωής.  Ηρεμία.  Γαλήνη.  Μέσα σε λίγες ώρες με έκανε να βλέπω από μια άλλη οπτική γωνιά... Διαβάστε περισσότερα...
Χριστίνα Πλούμπη - Ειδική παιδαγωγός Μου άρεσε όλη η δομή του σεμιναρίου.  Ανακάλυψα και συνειδητοποίησα πράγματα για τον εαυτό μου που ήταν βαθειά... Διαβάστε περισσότερα...
Αθηνόδωρος Χαραλάμπους - Κοινωνικός λειτουργός Ένα πολύ αναζωογονητικό σεμινάριο, ταξιδιάρικο, μαγικό & μεταδοτικό. Θα το πρότεινα και σε άλλους συναδέλφους - επαγγελματίες.  Εξαιρετική... Διαβάστε περισσότερα...
Αγγέλα Χατηκυριάκου - Δασκάλα Έχω αποκομίσει πολλά από το σεμινάριο, κυρίως ότι χρειάζομαι τις ομάδες και τον πλούτο των ανθρώπων.  Χρειάζομαι να... Διαβάστε περισσότερα...
Άντρεα Κουντούρη - Λογοθεραπεύτρια Ό,τι πιο ωραίο και δημιουργικό έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου.  Ανοίγει το πνεύμα, την ψυχή, το... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρίνα Φυλακτού - Κοινωνιολόγος Ήταν πραγματικά ένα από τα ωραιότερα και πιο έξυπνα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει.  Έχω αποκομίσει πάρα πολλά, τα... Διαβάστε περισσότερα...
Γεωργία Φάττα- Αφηγήτρια Τι να πεις;  Είναι τόσα πολλά, μα και ανάμεικτα.  Ένα διήμερο γεμάτο.  Με αφύπνιση σε όλα.  Η Φρόσω... Διαβάστε περισσότερα...
Άντρη Παναγιώτου Έντονο, ζωντανό, αφομοιωτικό, εμψυχωτικό! Ανακάλυψα πτυχές του εαυτού μου που δεν ήξερα ότι υπήρχαν.  Κατάφερα να ξεδιπλωθώ και... Διαβάστε περισσότερα...
Νόνη Λάμπρου - Νηπιαγωγός Συνεργασία, πειθαρχία, επικοινωνία, χαλάρωση.  Η εμψυχώτρια μας βοήθησε να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας το παιδί που ξεχάσαμε, τα... Διαβάστε περισσότερα...
Άννα Βασιλείου - Ηθοποιός Είναι από τις φορές που μια αναζήτηση στο ίντερνετ σου αλλάζει τη ζωή. Το παιδί που ήμασταν, υπάρχει... Διαβάστε περισσότερα...
Έλενα Γεωργιάδου - Εκπαιδεύτρια Μετά από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, έχω αντιληφθεί πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος του εμψυχωτή και όταν αντιλήφθηκα... Διαβάστε περισσότερα...
Άντρη Χριστούδια - Ψυχοθεραπεύτρια Καταπληκτικό!!  Πλήρης επίτευξη των στόχων μου και ακόμα πιο πολύ! Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, με κάλυψε πλήρως. Φεύγω ενισχυμένη,... Διαβάστε περισσότερα...
Κωνστάντζα Τζουμέρκα-Γαβριήλ Όσα μάθαμε από τον πρώτο κύκλο, έγιναν ξεκάθαρα και ήρθαν και έδεσαν με τη θεωρία και πρακτική στον... Διαβάστε περισσότερα...
Χρήστος Λυμπερόπουλος - Μουσικός Μια τρομερή αφύπνιση για προσωπική επίγνωση και εξέλιξη.  Είναι πραγματικά μια εθιστική εμπειρία, δομημένη και ολοκληρωμένη στο έπακρο. ... Διαβάστε περισσότερα...
Στάμος Τσάμης - Σκηνοθέτης Μια φωτογραφία απ’ αυτές που βγάλαμε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, με έκανε να ξυπνήσουν μέσα μου, η... Διαβάστε περισσότερα...
Αναστασία Ζησούδη - Γυμνάστρια Η εμπειρία που βιώνω κάθε φορά που βρίσκομαι σε τέτοιες ομάδες είναι τόσο δυνατή που πραγματικά φεύγω πάντα... Διαβάστε περισσότερα...
Φαίη Σαχίνογλου - Εκπαιδευτικός Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που μου έδωσε τη δυνατότητα να νιώσω άνετα, να εκφραστώ, να γελάσω και να... Διαβάστε περισσότερα...
Μαίρη Κλωστού - Γραφίστρια Ένας δρόμος που οδήγησε προς τη χαρά, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ομαδικότητα, το μοίρασμα, τη δημιουργικότητα, την... Διαβάστε περισσότερα...
Νικολέτα Μυρίτζου - Ιστορικός Ήταν μια εμπειρία αξέχαστη! Τελείως διαφορετικό βίωμα σε σχέση με ότι έχω έρθει σε επαφή μέχρι τώρα! Ήρθα... Διαβάστε περισσότερα...
Αντωνία Μάνδυλα - Ηθοποιός Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα τέτοιου είδους σεμινάριο και αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου ήταν το καλύτερο... Διαβάστε περισσότερα...
Εύα Λυγνού - Ηθοποιός Ένιωσα άνετα, έκανα πράγματα τα οποία δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα. Αυτό οφείλεται στην ομάδα και στην εμψυχώτριά... Διαβάστε περισσότερα...
Βανέσσα Παγώνη - Καθηγήτρια Ισπανικών Ήταν πολύ καλύτερα από αυτό που φανταζόμουν!  Μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής, νιώθω ότι γνώρισα καλύτερα... Διαβάστε περισσότερα...
Αντιγόνη Αγγελοπούλου - Νηπιαγωγός Ευχάριστο, δημιουργικό και πολύ παιχνίδι!  Ο πιο ευχάριστος τρόπος συμφιλίωσης με τον εαυτό σου και με την έκθεσή... Διαβάστε περισσότερα...
Έλλη Ματσούκα - HR Consultant & Coach Ένα εντατικό σεμινάριο που ενθαρρύνει & πετυχαίνει με ένα απόλυτα φυσικό τρόπο, την έκφραση και έκθεση σε συναισθήματα... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Αντωνίου - Ψυχολόγος, Χοροκινητική ψυχοθεραπεύτρια Μου άρεσε που το σεμινάριο μας προκάλεσε να εκφράσουμε στοιχεία του εαυτού μας αλλά και να αναπτύξουμε νέες... Διαβάστε περισσότερα...
Μαριάννα Οικονομίδου - Yoga & Kids Yoga Teacher Εμβαθύναμε πολύ στο κομμάτι της Εμψύχωσης & της Προσωπικής Ανάπτυξης, κάτι που περίμενα με ανυπομονησία από τον πρώτο... Διαβάστε περισσότερα...
Αντιγόνη Λουκά - Φυσιοθεραπεύτρια Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο βιωματικό σεμινάριο ζωής! Συστήνεται ανεπιφύλακτα, τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική... Διαβάστε περισσότερα...
Κατερίνα Ζωσιμά - Εκπαιδευτικός Συναρπαστική εμπειρία.  Κούμπωσαν πολλά στο μυαλό μου και άνοιξε η καρδιά μου. Και με τα μάτια της καρδιάς... Διαβάστε περισσότερα...
Αλεξάνδρα Παπαλαζάρου - Ψυχολόγος Πολλή ενέργεια, δράση, παιχνίδι.  Απενεχοποίηση, σεβασμός, εμπιστοσύνη. Η αρχή ενός υπέροχου ταξιδιού, σ' έναν κόσμο απόλυτα δικό μας!!!... Διαβάστε περισσότερα...
Ζωή Ρίστα - Νηπιαγωγός Ένα σεμινάριο το οποίο μου έδωσε πολύ περισσότερα απ' όσα περίμενα.  Μου έδωσε νέα πνοή, τροφή για σκέψη... Διαβάστε περισσότερα...
Εύα Αρματά - Φιλόλογος Ένα πρόγραμμα μεστό & ολοκληρωμένο.  Αφύπνισε τις αισθήσεις, εμπλούτισε τα συναισθήματα, ταξίδεψε το νου, γλύκανε την ψυχή, κίνησε... Διαβάστε περισσότερα...
Δέσποινα Δανούση - Δασκάλα χορού, εμψυχώτρια Το πρόγραμμα αυτό άνοιξε μια πόρτα μέσα μου, να αγγίξω σε βάθος όλα όσα θέλω για μένα.  Να... Διαβάστε περισσότερα...
Αιμιλία Βλαχοδημητροπούλου - Σύμβουλος εξαρτήσεων Ένας διαφορετικός κόσμος.  Απ' ό,τι κατάλαβα τελειώνοντας τη διετή εκπαίδευση, ένας δικός μου κόσμος. Η ομάδα μου, από... Διαβάστε περισσότερα...
Ελίνα Καρτάνου - Βρεφονηπιοκόμος Άριστα δομημένο πρόγραμμα.  Ο τρόπος που σε βάζει να αναλογιστείς κομμάτια του εαυτού σου είναι όμορφος & απλός.... Διαβάστε περισσότερα...
Μαρία Μαγγανάρη - Ψυχοθεραπεύτρια Απλά, ταπεινά και παιχνιδιάρικα η Φρόσω μας καθοδήγησε να έρθουμε σε επαφή με μουδιασμένα μας κομμάτια και να... Διαβάστε περισσότερα...

Newsletter